Goda exempel

Här kommer exempel på hur andra har bekämpat snigeln på ett effektivt sätt.
Lidköpings koloniträdgårdsförening
Tog bort gemensamma komposter
Köpte en stor säck med Snigeleffekt och delade ut medlet till alla kolonister och bad dem att lägga runt egna komposter
Klippte gräs vid diken
Plockade sniglar på kvällar
Beståndet reducerades 2009 till ca 20% av 2008- års bestånd.

Mejla in dina goda exempel och bekämpningsstrategier på radgivning@for.se