Snigel
Arion vulgaris (lusitanicus). Foto: Inger Ekrem

 Länkar


SLU och FOR
-Spansk skogssnigel – Växtvalets inverkan på angrepp av spanska skogssnigeln, faktablad från SLU och FOR av hortonom Mikaela Pettersson  


-Spansk skogssnigel
– levnadsvanor och bekämpningsalternativ, faktablad från SLU och FOR av Hortonom Katarina Lindholm.

 Jordbruksverket
 - Bekämpning av sniglar, broschyr
 - Snigeln – en besvärlig skadegörare i yrkesmässig odling 2017

Kemikalieinspektionen
-Faktablad om snigelbekämpning

  Göteborgs Naturhistoriska Museum
 -  Snigelinformation

 Riksförbundet Svensk Trädgård
 - Webbaserad snigelnyckel

 - Faktablad om sniglar och snäckor


 - Faktablad om Spansk skogssnigel

 Koloniträdgårdsförbundet
 - Faktablad om sniglar och Snäckor

 - Faktablad om Spansk Skogssnigel

 Sveriges Lantbruksuniversitet
 - Spansk skogssnigel i grönsaker och bär, Faktablad

 Fritidsodlingens riksorganisation, FOR
 -  http://www.for.se

 Bioforsk, Norge (på norska)
 - Sniglar som skadedjur
 - Iberiaskogsnegl i landbruket, artikel i Gartneryrket